banner-lachebekje-blue.png

Reglement

Prijs voor de kinderopvang

Wij rekenen een vast maandbedrag aan, dat gebaseerd is op een dagprijs van 28,00 euro. We vermenigvuldigen de dagprijs met het aantal ingeschreven dagen per week. Deze doen we maal 45 weken, gedeeld door 12 maanden.

Zo komen we aan de volgede prijzen per maand:

 • 1 dag opvang per week: €105,00

 • 2 dagen opvang per week: €210,00

 • 3 dagen opvang per week: €315,00

 • 4 dagen opvang per week: €420,00

 • 5 dagen opvang per week: €525,00

U betaalt dan voor 7 weken niet. Eén van die 7 weken zal gebruikt worden tussen Kerst en Nieuwjaar. De andere 6 weken zijn vrij te kiezen door de ouders doorheen het jaar of worden gebruikt indien het kindje ziek is. Feestdagen en brugdagen dat de opvang gesloten is, hebben géén effect op de maandprijs!

In deze prijs zijn inbegrepen: 2 verse maaltijden (groentenpap en fruitpap), dagopvang volgens de normen van Kind & Gezin, drank, wasgoed, linnen, en algemene verzorgingsproducten.

Voor een halve dag (7u00 – 13u00 of 13u30 – 18u30) berekenen we de maandprijs op €18,00/dag.

Hiernaast kunnen wij opvang bieden tussen 6u30 en 7u00 van maandag tot vrijdag, graag vragen wij hiervoor om in te schrijven en rekenen wij een extra bijdragen van €3,50 aan.

Hierbij rekenen we nog €0,24/dag voor het gebruik van luiers. Deze zijn van het merk ‘Pampers’.

Betaling

Uw maandbedrag is in principe vast.

Gedurende de maand krijgt u een factuur. Hierop staat de afgesproken maandprijs voor de opvang van de desbetreffende maand en de eventuele extra’s van de afgelopen maand (extra dagen, pampers, opvang tussen 6u30 en 7u00 , te late afhaling, …). Deze factuur is te betalen voor de 25ste van de maand. Elke betaling dient te gebeuren op ons rekeningnummer BE43 7310 1511 5201 met de mededeling vermeldt op de factuur.

Bij wijziging van tarieven wordt u 3 maanden vooraf schriftelijk verwittigd.

Inschrijving

Bij inschrijving wordt er een waarborg gevraagd volgens het aantal gevraagde dagen opvang per week. De waarborg zorgt ervoor dat wij uw plaats kunnen garanderen, €50,00 van die waarborg dient ook voor de bruikleen van de magneetsleutel (2 stuks) die u krijgt om de deur te openen.

Vb. 4 dagen opvang/week = €400,00 waarborg

De waarborg kan gestort worden op rekeningnummer BE43 7310 1511 5201, binnen de 7 dagen na inschrijving met vermelding ‘waarborg en uw familienaam’.

Wij beschouwen de inschrijving als definitief als wij in het bezit zijn van de waarborg.

Mits een correcte betaling doorheen de opvangperiode kan u bij het verlaten van de opvang op einddatum de waarborg teruggestort krijgen. Bij het vroeger verlaten van de opvang voor einddatum vragen wij de opvang schriftelijk op te zeggen minstens 2 maanden vooraf( de opzegperiode begint te lopen de eerste dag van de daar opvolgende maand). De waarborg wordt mits correcte betaling vooraf dan ook teruggestort tussen de 1e en 7de dag van maand volgend op einddag van de opvang.

Voorrangsregels

Zijn er meer aanvragen dan plaats? Dan gelden onze voorrangsregels:

 1. Broertjes en zusjes van kindjes die nog steeds in de opvang vertoeven en kinderen van medewerkers

 2. Broertjes en zusjes van reeds opgevangen kinderen

Brengen en halen van het kind

Kinderen kunnen gebracht worden vanaf 6u30 (zie regeling bij prijs). Bij het brengen van uw kind vragen wij u om het jasje, de schoentjes en de verzorgingstas mooi op te bergen in het persoonlijke kastje en de pantoffeltjes aan te doen. Elk kind krijgt op de startdag een symbooltje dat van hem/haar blijft tot ze ’t Lachebekje verlaten.

Elk kind wordt door de ouder tot in de speelruimte gebracht, vergezeld van hun persoonlijke heen en weer-schriftje. Baby’s die nog een flesje drinken, vragen wij ook die flesjes en flesvoeding elke keer mee naar de speelruimte te brengen. Werd er door de begeleiding om extra reservekledij, luiers of andere verzorgingsspulletjes gevraagd, gelieve deze dan ook mee vooraan te brengen.

Kinderen kunnen afgehaald worden voor 18u30. Ouders die hun kinderen te laat afhalen zullen een boete krijgen per begonnen kwartier én naarmate de frequentie van te laat ophalen. Deze zijn niet fiscaal aftrekbaar.

 • 1e keer te laat afhalen: €5/begonnen kwartier

 • 2e keer te laat afhalen: €10/begonnen kwartier

 • 3e keer te laat afhalen: €15/begonnen kwartier

Zonder voorafgaande verwittiging van u geven wij geen kinderen mee aan derden. Breng ons tijdig op de hoogte, schriftelijk via het heen en weer-schriftje of in uiterste nood telefonisch!

Let op! Op de inlichtingenfiche geeft u aan met naam én foto wie er, naast u -de ouders- uw kind mag afhalen. Wanneer er uit noodzaak nog iemand anders uw kind komt afhalen, vragen wij hier alsnog een foto van.

U mag ten allen tijde de ruimtes betreden waar de kinderen verblijven. Wanneer u in deze ruimtes wil, vragen wij om uw schoenen uit te doen.

Ten allen tijde vragen wij om er rekening mee te houden dat er kindjes kunnen slapen, dus om de stilte te bewaren.

Afwezigheid

Gelieve ons te verwittigen indien uw kind niet aanwezig kan zijn op de gereserveerde dagen. Zo hoeven wij ons geen zorgen te maken wanneer uw kind niet komt opdagen.

Elke maand sturen wij een nieuwsbrief, daarin vragen wij uitdrukkelijk om eventuele vakantie voor de volgende maand door te sturen. Mocht u dan nog een onverwachte afwezigheid vanaf 1 week vaststellen, dan kan deze nog gemeld worden, minstens een week op voorhand.

Onvoorziene afwezigheden, zoals ziekte of ongeval, worden ons zo snel mogelijk gemeld vóór 9u00.

Mocht uw kind meermaals afwezig zijn, zonder verwittigen (de eerste keer kan een vergetelheid zijn), wordt er een boete aangerekend van 25,00 euro/dag (deze dag is dan ook niet fiscaal aftrekbaar). Verwittigde afwezigheden, alsook ziekte worden opgevangen door uw resterende verlofdagen, of wanneer deze op zijn, gewoon doorbetaald.

Indien uw kind later dan het gewoonlijke uur gebracht wordt, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te brengen.

Wat mee te brengen?

 • Papfles en papflesvoeding

 • Tutje (zonder koord of ketting!)

 • Knuffel en slaapzak (deze blijven bij ’t Lachebekje en worden twee-wekelijks meegegeven om te wassen)

 • Fysiologisch water

 • Koortswerend middel

 • Luierzalf

 • Pantoffeltjes

 • Schoentjes en jasjes om buiten te spelen

Gelieve alles te voorzien met de naam van uw kind!Elk kind heeft een persoonlijk kastje, met een persoonlijk symbooltje, waar u de tas, het jasje en de schoentjes kan opbergen. Gelieve géén andere persoonlijke spullen (vb. speelgoed, juwelen, …) mee te brengen naar het kinderdagverblijf. Bij verlies of schade valt dit buiten de verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf.

Kleding

Kinderen komen aangekleed naar de opvang. Graag in ‘makkelijke’ kledij, … kindjes leren zich zelf uitkleden (zelfredzaamheid, potjestraining), salopetten en andere moeilijke kledij zijn dus uit den boze. Omwille van de veiligheid worden sieraden, speldjes en dergelijke afgeraden. Deze kunnen makkelijk loskomen en vormen een gevaar (vb. in de mond steken) voor uw en andere kinderen. Koorden aan tutjes zijn niet toegelaten.


Ons wenbeleid

Waarom wennen?

Voor de meeste baby’s betekent de stap naar het kinderdagverblijf de eerste echte scheiding van hun vertrouwde nestje bij mama en papa. Het is aangewezen om aan deze overgang de nodige zorg te besteden.

Uw kind is bovendien onder de indruk van de nieuwe omgeving, de andere gezichten en de drukte die er in een groep kan heersen. Jonge kinderen zijn zeer kwetsbaar en vatbaar voor stress. Ze zijn totaal overgeleverd aan de zorg van de volwassenen. Ze hebben beperkte mogelijkheden om hun onrust en stress te tonen.

Daarom willen we aan de start van de opvangperiode voldoende aandacht besteden aan het welbevinden van het kind en van de ouders. Kleine kinderen voelen haarfijn de gemoedstoestand van hun ouders aan. Ze deinen mee op de emoties van hun omgeving. Als u zich als ouder goed voelt bij de gekozen opvang is de eerste stap reeds gezet.

Hoe verloopt het wennen concreet?

Met u wordt afgesproken wanneer en hoe vaak uw kind kan komen wennen, met of zonder ouders, naar gelang de behoefte van u en het kind. Wij verwachten minstens één wenmoment, ook voor een tweede of derde kindje. Het is tevens ook een moment dat wij de gewoontes van uw kind leren kennen.

Tijdens het wennen voorzien wij dat er een begeleider individuele aandacht besteedt aan u en uw kind, zodat de nodige informatie kan uitgewisseld worden en wij samen kunnen bouwen aan een wederzijds vertrouwen.

Dagindeling en voeding

Voor de baby’s volgen we het ritme van thuis. Wij vragen duidelijk 's ochtends te laten weten wanneer uw kind heeft gegeten en wanneer u wenst dat uw kind eet, slaapt, …

Krijgt uw kindje borstvoeding? U mag steeds borstvoeding komen geven. Lukt dat niet, dan kan u borstvoeding meegeven, in gepaste porties. Eet uw kindje vrij onregelmatige porties, dan is het beter kleinere porties mee te geven, zodat er geen kostbare voeding verloren gaat. Er kan een kleine reserve-hoeveelheid bewaard worden in de diepvriezer van het kinderdagverblijf.

Indien uw kindje flesvoeding krijgt, brengt u zelf melkpoeder mee. Water kan gebruikt worden van ’t Lachebekje, of op voorhand in de flesjes, indien u liever uw eigen water geeft. Voorzie altijd een reserveflesje!

In het digitale heen en weer- schriftje leest u wanneer en hoeveel uw kindje gegeten heeft, geslapen heeft en verschoond is. Via foto's en filmpjes op de besloten Facebookpagina kunnen jullie de dagelijkse activiteiten volgen. Ook nemen wij graag bij het afhalen de nodige tijd om u mee te delen hoe de dag van uw kind was. Maandelijks krijgt u een nieuwsbrief toegestuurd waarin u nog wat extra info vindt. Op het prikbord achteraan vindt u alvast de menu, de laatste nieuwtjes,... van de week.

Vanaf 4 à 6 maanden oud krijgt uw kind ’s middags een warme maaltijd en ’s namiddags een fruitmaaltijd. Vanaf 6 maanden is er mogelijkheid tot vlees. We beginnen hier niet mee zonder uw toelating! Het is raadzaam een extra flesvoeding mee te brengen om deze maaltijden aan te vullen, zolang uw kind geen stabiele porties eet.

Vanaf 1 jaar volgen de kinderen een gezamenlijke dagindeling.

U kindje mag in ’t Lachebekje ontbijten wanneer het vóór 9u00 gebracht wordt, het ontbijt moet u zelf meebrengen.

 • 09u45: De kinderen krijgen een koekje of soep en water.

 • 10u00: We plannen een activiteit volgens een lopend thema…een spelletje, puzzelen knutselen, …

 • 11u00: De kindjes eten groentepap.
  Kinderen vanaf 1 jaar leren zelfstandig eten en eten stukjes i.p.v. gemixte voeding.

Wij voorzien een gevarieerd menu per week. Uw kind eet vis, rijst, pasta, vlees, aardappelen, ebly, couscous en vegetarisch.

 • 12u00: We zorgen ervoor dat iedereen in z’n bedje ligt. Kinderen die nog in de voormiddag slapen, kunnen dit uiteraard blijven doen en worden ’s middags later in hun bed gelegd.

 • 15u00: We eten stukjes fruit, daarna wordt er voorgelezen, gezongen, gespeeld …

 • 17u00: De peuters die dat willen, krijgen nog een koekje.

Water wordt bij elke maaltijd gegeven, maar ook als de kinderen er nood aan hebben.

Wanneer uw kindje om bepaalde, gegronde redenen iets niet mag eten (vb. allergieën, geloofsovertuiging, …) dan is dat uiteraard bespreekbaar en zien we hoe we daar aan kunnen tegemoet komen. Wij hebben altijd een doktersbewijs nodig als wij voeding moeten aanpassen. Als uw kind omwille van medische reden, bijzondere dieetproducten nodig heeft, brengt u die zelf mee en brengt u de begeleiding op de hoogte van het product.


Slapen

Wiegendood preventie

Het kinderdagverblijf past de richtlijnen toe, aanbevolen door ‘Kind & Gezin’, die de kans op wiegendood aanzienlijk doen dalen.

Kinderen jonger dan 1 jaar op hun buik laten slapen, kan alleen op vraag van de ouders en met een medisch attest. Kinderen jonger dan 1 jaar laten slapen met een knuffel verhoogt de kans op wiegendood. Indien u dit wel wil, dient u dit te noteren op de inlichtingenfiche. Wanneer uw kind slaapt, wordt de knuffel weggenomen. Om dit alles te voorkomen is het raadzaam thuis niet te beginnen met gewoontes die risicovol zijn voor wiegendood.

Ziekte of ongeval van het kind

Als door ziekte van een kind, de gezondheid van andere kinderen in het gedrang komt, wordt het zieke kind de toegang tot ’t Lachebekje ontzegd tot het door de arts genezen is verklaard. Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvang, zullen wij u steeds verwittigen en vragen om uw kind zo spoedig mogelijk te komen halen.

Wanneer is een kind ziek?

 • lichaamstemperatuur vanaf/hoger dan 38,5°

 • hevige, aanhoudende diarree

 • braken

 • het kind is niet in z’n normale doen ( slapjes, verstoord etensritme, …)

Koortswerend middel wordt eenmalig gegeven en pas na telefonisch contact.

Een ziek kindje hoort niet thuis in de opvang. Niet alleen omwille van het besmettingsgevaar van de andere kinderen, maar ook om het eigen welzijn. Een ziek kindje zal beter genezen in z’n eigen, rustige omgeving, zonder de aandacht te moeten delen met de andere kinderen. Het zieke kindje zal thans de nodige zorgen en affectie krijgen tot u het kan ophalen.

Wij behouden ons het recht om uw huisarts of kinderarts te raadplegen als we dat nodig achten. Indien uw eigen dokter niet bereikbaar is, zullen wij de huisarts van de kinderopvang oproepen. De hiervoor gemaakte kosten worden door u betaald.

Indien uw kind een ongeval krijgt, wordt u ingelicht en wordt er verder gehandeld naargelang de ernst van het letsel. Indien de opvang u niet kan bereiken, wordt er beroep gedaan op een arts of de hulpdiensten. De kosten hieromtrent worden door u betaald.

Een kind moet 24 uur koortsvrij zijn om de opvang te kunnen hervatten.


Vaccinatie en medicatie

Kinderen dienen gevaccineerd te zijn volgens het schema aanbevolen door ‘Kind & Gezin’.

Medicatie, ook homeopatische middelen en vrij te verkrijgen medicatie, wordt enkel gegeven op doktersadvies of advies van de apotheker. U dient ons hiervoor altijd een schriftelijke toelating te geven van de dokter of apotheker.

Koortswerend middel wordt alleen toegediend wanneer het kind koorts krijgt op de opvang en na telefonisch contact met 1 van de ouders, of op schriftelijk advies van een arts.

Veiligheid en begeleiding bij eventuele verplaatsing

Bij een eventuele uitstap (zoals onze jaarlijkse kermisuitstap) brengen wij u op de hoogte via een nota in het heen en weer-schriftje. Tijdens zo’n uitstap wordt er extra begeleiding voorzien, maar het staat u vrij om uw kind wel of niet te laten meegaan. Voor de ‘thuisblijvers’ is er opvang voorzien. Het betreft hier een korte uitstap waar de kinderen meermaals worden gecontroleerd op aanwezigheid.

Verzekering

Zowel een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’(66275807 AG INSURANCE) ,‘brand’verzekering (50221982 AG INSURANCE) als een ‘lichamelijk letsel’ (AG INSURANCE) zijn afgesloten bij:

Meeùs N.V. Verzekeringen, Platin en Moretuslei 285, 2140 Antwerpen

Klachten

Ouders kunnen steeds met hun klachten of opmerkingen terecht bij de verantwoordelijke of de kinderbegeleiders. Wij opteren voor een persoonlijke aanpak, van eender welk probleem. Ook op de website van ’t Lachebekje kan u een klachtenformulier invullen.

Wij houden elk jaar een tevredenheidsenquête, omdat wij het belangrijk vinden te weten wat uw bedenkingen zijn omtrent alle aspecten van de opvang en wij proberen daar -in de mate van het mogelijke- ook rekening mee te houden.

Mocht u het gevoel hebben niet bij ons terecht te kunnen, of u probleem raakt niet opgelost, kan u zich wenden tot de klachtendienst van ‘Kind & Gezin’:

Kind & Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
02/ 533. 14. 14
Email: klachtendienst@kindengezin.be

Privacy

Het gezin heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator verwerkt.

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Die gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving.

De organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Foto’s

Bij de inschrijving vragen wij de toestemming om foto’s van uw kind te nemen. Er wordt discreet mee omgesprongen en dienen alleen voor intern gebruikt. Wij zetten deze foto's online op onze besloten facebookpagina. Bij het tekenen van het huishoudelijk reglement gaat u automatisch akkoord dat deze foto's op de pagina verschijnen. Wij hebben hier het nodige onderzoek voor gedaan en wij garanderen dat niemand anders dan de ouders die opdat moment een kind in de opvang hebben zitten deze kunnen zien. Wij vragen discreet om te springen met de foto’s en indien er meerdere kinderen op de foto staan deze niet online te zetten.

Aanwezigheidsregister

Dagelijks worden de uren digitaal geregistreerd. Bij het afhalen van uw kind krijgt u deze registratie binnen via e-mail. U hebt 48u de tijd om te reageren als u denkt dat het begin- of afhaaluur niet klopt. Zijn deze 48u verstreken zijn dit de juiste uren voor facturatie.

Wijziging van het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden zonder akkoord van de ouders.

Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en u wil de kinderopvang verder zetten, dan moet u het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.

Elke wijziging in uw nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laten we u minstens 3 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval hebt u het recht om de schriftelijke overeenkomst binnen de 30 kalenderdagen op te zeggen. Hierdoor treedt de normale procedure op, welke toegepast wordt bij het vroeger verlaten van de opvang voor einddatum in werking.

Dit geldt niet voor de wijzigingen die we verplicht moet opnemen volgens de regel- en/of wetgeving.